Πολιτική Επιστροφών

 • Μπορείτε να επιστρέψετε την αγορά σας εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων σε εσάς ή στον υποδειχθέντα από εσάς μεταφορέα, επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα μεταφοράς της επιστροφής σας και τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων.

 • Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς αιτία, αποκλειστικά από την από απόσταση αγορά σας εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς σας, επιστρέφοντας τα προϊόντα/προϊόν στην αρχική τους κατάσταση, δηλαδή χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχουν παραβιασθεί οι συσκευασίες τους επιβαρυνόμενοι με τα έξοδα μεταφοράς.

 • Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων και όχι πριν από την παράδοσή τους και προϋποθέτει την αποστολή των παραστατικών αγοράς, την διατηρησιμότητα των προϊόντων σε αρίστη κατάσταση και την ευθύνη σας μέχρι της παραλαβής τους από εμάς στον χώρο που θα σας υποδείξουμε επιβαρυνόμενοι με όλα τα σχετικά έξοδα αποστολής και παραλαβής.

 • Η εταιρεία μας επιστρέφει το αναγραφόμενο ποσό στην απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο, όταν παραλάβει και ελέγξει την επιστροφή σας και τα παραστατικά της αγοράς σας, με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα έχει καταβληθεί στο φυσικό μας κατάστημα και η παραλαβή των προϊόντων έχει πραγματοποιηθεί από το φυσικό μας κατάστημα καθώς η πώληση δεν είναι από απόσταση δηλαδή δεν είναι ηλεκτρονική.

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί (εγκατάσταση, θέση λειτουργίας, καταχώρηση registration προϊόντων, τοποθέτηση παρελκόμενων μερών).

 • Στις περιπτώσεις προϊόντων εικόνας & ήχου, λογισμικού που έχουν αποσφραγισθεί από την συσκευασία τους.

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μετά την αποσφράγισή τους για λόγους υγιεινής (ξυριστικές-αποτριχωτικές μηχανές, οδοντόβουρτσες ηλεκτρικές, μαγειρικά σκεύη κλπ παρόμοια).

 • Στις περιπτώσεις ψηφιακού υλικού, αν η εκτέλεση εφαρμογής ξεκίνησε με σύμφωνη γνώμη του πελάτη και ενημέρωσή του, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 • Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών (τοποθέτηση, σύνδεση, συντονισμός κλπ) καθώς μετα την παροχή υπηρεσιών χάνεται το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 • Στις περιπτώσεις προϊόντων που επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή φθαρμένη συσκευασία.

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα προορίζονται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο πελάτης προκειμένου να κάνει χρήση του δικαιώματος επιστροφής οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του γραπτώς μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής επιστολής. Eπί πλέον ο πελάτης υποχρεούται να αποστείλει την επιστροφή του στην εταιρεία εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας με δικά του έξοδα αποστολής σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος επιστροφής και μετά την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων, ο πελάτης θα πιστωθεί με πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα των προϊόντων το οποίο θα εξοφλείται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η καταβολή του.